Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

Добре дошли в официалния сайт на Дирекция на природен парк „Беласица“

JPEG saitДирекция на природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите стартира проект № BG05SFOP001-2.019-0017 ”Специализирани обучения за администрацията на Дирекция на природен парк „Беласица”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата стойност на проекта е 49 939.20 лв., от които 42 448.32 лв. европейско финансиране и 7 490.88 лв. национално съфинансиране.
Периодът на изпълнение е 12 месеца – от 29.05.2020 г. до 29.05.2021 г.
Проектът има за цел да допринесе за обучението на администрацията на ДПП „Беласица“ в теми, пряко свързани с нейната работа, както и да спомогне за постигане на мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация (ПКСРДА) и постигането на индикатори за изпълнение на ОПДУ „Обучени служители от администрацията“ с целева стойност 175 000 обучени служители към 2023 г.
Очакваният резултат от изпълнението на проекта е повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите на бенефициента, което ще допринесе за по-доброто управление, включително предоставяне на по-качетсвени услуги към гражданите и бизнеса на местно ниво.

Забавление

               

logo naturerlebnis s2s

Интерактивна карта

karta banner s250

"Само когато последното дърво бъде отсечено,
последната река - отровена,
когато последната риба бъде уловена,
само тогава ще разберете,
че парите не могат да се ядат."
/Вождът Сиатъл/