pochistvaneДирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителната агенция по горите организира на 16 ноември 2013 г., събота, есенно почистване на парка. За всички доброволци ще бъдат осигурени ръкавици и чували. Сборен пункт 10.00 часа пред стадиона в гр. Петрич.

Проявата е в рамките на Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Беласица“. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007-2013 г.“