Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

tabloДирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ремонтира и освежи архитектурни елементи, изградени за нуждите на отдиха и туризма. Обновени са информационни табла, дървени детски съоръжения, пейки и маси разположени в района на защитената територия. Нова визия имат таблата поставени по веломаршрутите „Алея на здравето“ над град Петрич и „Старият път“ от град Петрич до село Коларово, таблото при входа на село Габрене, таблата на центъра на село Самуилово, таблото на центъра на село Скрът и таблото около село Камена. Детския кът разположен на центъра на село Габрене е ремонтиран и освежен.

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите призовава гражданите да пазят изградената паркова инфраструктура, защото тя е на всички.