Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

veteraniНа 31.08.2018 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите посрещна лесовъдите ветерани от Благоевградска област. Инициативата бе във връзка с 20 – годишнината от създаването на Дружеството на лесовъдите ветерани. Събитието започна с поздравителни думи от директора на Природен парк „Беласица“ г-н Добриел Радев и представяне на защитената територия. Проф. д-р Иван Палигоров – председател на Съюза на лесовъдите в България, връчи поздравителни адреси на юбилярите. Събитието уважиха директора на Регионална дирекция по горите град Благоевград инж. Георги Янкулов, заместник директора на Югозападното държавно предприятие инж. Антоанета Дивилска, инж. Иван Янев заместник-председател на Съюза на лесовъдите в България и инж. Севдалина Димитрова заместник-председател на Съюза на лесовъдите в България. В програмата беше включено и посещение на тематичния маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица“. Мероприятието се организира с подкрепата на Югозападното държавно предприятие.