Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

zalesiavaneАкция по залесяване са проведе на 13.04.2019 г. в Природен парк „Беласица“. Инициативата е част от съвместния проект "Чиста природа днес-здраве и пълноценен отдих утре" на ПГИТ "Проф. д-р А. Златаров" град Петрич и Дирекция на Природен парк "Беласица" към ИАГ, финансиран от инициативата на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш". В съботния ден ученици от ПГИТ "Проф. д-р А. Златаров" град Петрич, служители на Райфайзенбанк – София, Сандански и Петрич, Дирекция на Природен парк "Беласица" и Държавно горско стопанство "Петрич", залесиха над 100 фиданки кестен и почистиха голям периметър в най-новия Природен парк в България – „Беласица“. Новите кестенови насаждения в местността "Тинкина поляна" ще обогатят гората в защитената територия. В съвместния проект са планирани още дейности по почистване, опазване и възобновяване, както и разширяване на възможностите за развитие на туризма на територията на парка.