zalesiavaneАкция по залесяване са проведе на 13.04.2019 г. в Природен парк „Беласица“. Инициативата е част от съвместния проект "Чиста природа днес-здраве и пълноценен отдих утре" на ПГИТ "Проф. д-р А. Златаров" град Петрич и Дирекция на Природен парк "Беласица" към ИАГ, финансиран от инициативата на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш". В съботния ден ученици от ПГИТ "Проф. д-р А. Златаров" град Петрич, служители на Райфайзенбанк – София, Сандански и Петрич, Дирекция на Природен парк "Беласица" и Държавно горско стопанство "Петрич", залесиха над 100 фиданки кестен и почистиха голям периметър в най-новия Природен парк в България – „Беласица“. Новите кестенови насаждения в местността "Тинкина поляна" ще обогатят гората в защитената територия. В съвместния проект са планирани още дейности по почистване, опазване и възобновяване, както и разширяване на възможностите за развитие на туризма на територията на парка.