gabreneНа 18.06.2019 г. ученици от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, град Петрич ще се докоснат до традициите на с. Габрене, община Петрич, като посетят историко-етнографската сбирка към Народно читалище „Просвета -1928“ в селото.
Учениците ще бъдат посрещнати от жените в Габрене, които са майсторки в приготвянето на типични местни ястия. Освен в кулинарията, възпитаниците на гимназията ще бъдат посветени във фолклора в селото, ще тъкат, предат и навиват прежда. Идеята на събитието е, чрез срещата на поколенията, да се засили приемствеността в обичаите и приготвянето на гозбите, които не могат да бъдат научени на друго място.
Снимките и рецептите на приготвените ястия, характерни за с. Габрене, намиращ се в землището на Природен парк “Беласица“, ще бъдат включени в книга - “60 рецепти и още нещо“ която гимназията предстои да издаде в навечерието на своя 60 годишен юбилей.
Инициативата е част от проект "Чиста природа днес – здраве и пълноценен отдих утре“ на „ПГИТ „Проф. д-р А.Златаров“ - Петрич, който се реализира в партньорство с Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите и се финансира от Дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери за да помогнеш“.