Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

kouchilishteЗам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще открие Осмото екоучилище на Младежкия воден парламент. Официалната церемония ще се състои в Благоевград на 19 август от 13,30 часа в конферентната зала на хотел „Езерец“.

Заниманията на екоучилището ще се проведат в реални условия на територията на Природен парк „Беласица“. Участие ще вземат младежки екипи от 17 населени места у нас и делегация на френския Младежки воден парламент. Целта е младите еколози да се запознаят с водните екосистеми, с оценката на антропогенното въздействие, както и методите за наблюдение и определяне на състоянието на водните тела. Ще бъдат изследвани водите на река Петричка и река Струмешница. Предвидено е посещение на „Лешнишки водопад“ и на екопътеките „Приятели“ и „Пътеката на мравките“.

Участниците ще бъдат подпомогнати от експертите на четирите Басейнови дирекции у нас, РИОСВ - Благоевград, Природен парк „Беласица“ и Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, Франция.