ecoДирекция на природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите беше домакин на Екоучилище-2019 г. на Младежкия воден парламент. Мероприятието се проведе от 19 до 23.08.2019 г. В него бяха включени общо 60 младежи и техните ръководители. VIII лятно екоучилище премина под мотото „Водите на Природен парк Беласица”. Участниците в екологичното училище бяха разпределени в четири работни групи: биоразнообразие, воден мониторинг, екорепортери и театрална трупа. Учениците представиха своя опит в прилагането на различни форми за извънкласно обучение, като провеждане на учебни експедиции, семинари, кампании за почистване, състезания на екологична и природозащитна тематика.

За 2019 г. инициативата се организира съвместно от Младежкия воден парламент, четирите Басейнови дирекции у нас, РИОСВ – Благоевград, Дирекция на Природен парк „Беласица“ и Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, Франция.