marshrutНов туристически маршрут беше маркиран на територията на Природен парк „Беласица“. Той започва от село Беласица преминава през „Амбарски“ водопад, „Великова“ чешма, „Лешнишки“ водопад и завършва при хижа Беласица. Продължителността на маршрута е около 3 часа, а дължината му е около 10 км. Маршрутът е отразен в обновената карта на маршрутите в Природен парк „Беласица“, която предстои да бъде популяризирана.
Съвместната инициатива за маркирането на новата туристическа пътека „Село Беласица - хижа Беласица“ е между Кметство село Беласица, Сдружение „Млад планинар“, Община Петрич и Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите.