Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

kantarionВ природата всяко живо същество има своето значение. Билките, наричани още лечебни растения, лечебни треви, обхващат голяма група растения, които се използват в медицината за профилактика и лечение на болести.

Лечебните свойства на някои растения са били известни още преди повече от 5000 години. Голяма част от съвременните лекарства произхождат от билки. Лечебните видове на територията на ПП „Беласица“ са 487 вида, техническите растения са 16 вида, етеричномаслените – 26 вида, фуражните – 169 вида, а медоносните – 188 вида.
Всяка билка има различно приложение, а някои са и отровни. Именно заради това трябва добре да ги познаваме, а не да се доверяваме на всяка информация за тях. За това са необходими познания за растенията и начините за тяхното събиране, сушене и съхранение. Без тези познания е рисковано ползването на билките.
Преди да се пристъпи към събиране на билки, трябва да се знае кое растение и коя негова част да се берат и в какво количество, какъв е начина на сушене и запазване на билките. Ето някои основни правила:
1. Отделните части на растенията се събират, когато в тях са натрупани най-големи количества биологично активни вещества. Това количество се мени в зависимост от фазите на развитие на растението, от годишното време (дъждовно, сухо), от географската ширина и др.
2. Брането на пъпки е напролет, преди да се разпукат.
3. Цветовете се събират след като са се развили до 75 %. Не трябва да се смесват цветовете на близки видове.
4. Листата се берат по време на цъфтеж на растението.
5. Брането на стръкове е по време на цъфтежа. Те се отрязват с нож на 20-30 см. От върха на стъблото. Цялото растение не се изскубва от почвата!!! Стръковете се сушат завързани на снопчета.
6. Корени се изваждат през есента, когато растението е отмряло или рано на пролет преди да се е развило.
7. Корите се събират през пролетта преди да е започнало сокодвижението.
8. Плодовете и семената се берат при пълното им узряване, а тези които ще се сушат преди пълното им узряване.
9. Не се събират всички растения от едно място, я се оставят добре развили се здрави растения за размножаване.
10. Не се бере всяка година от едно и също място.
11. Брането на билки се извършва по сухо, слънчево време, след вдигане на росата.
12. Много от билките са защитени от закона, други са редки или застрашени от изчезване и трябва да се съобразяваме с това.