novi tablaВ края на 2020 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция па горите постави четири нови информационни табла.

Първото табло е разположено на центъра на град Петрич. Второто табло е поставено по пътя за хижа Беласица. Третото е монтирано близо до кметството на село Камена, а четвъртото табло е на центъра на село Скрът. Информацията поставена върху таблата е
за защитени от закона растения, карта за маршрутите в Природен парк "Беласица" и обща информация за защитената територия. ДПП „Беласица“ изказва благодарности на кмета на село Скрът - господин Валентин Заеков и на кметския наместник на село Камена - господин Осман Демиров, за оказаното съдействие при поставянето на таблата.
Таблата са изработени благодарение на финансовата подкрепа на Югозападното държавно предприятие. Дизайна на информацията поставена върху таблата е на рекламно студио „КАН“.