darvoСлужителите от Дирекция на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите продължават дейността свързана с обновяване на инфраструктурните елементи, разположени по туристическите маршрути на територията на парка. Лакирани и подменени са таблата, които са поставени по тематичен маршрут "Пътека на мравката". Пътеката започва с информационно табло, което е разположено в близост до хижа Конгур. Тръгва се в посока към връх Конгур и веднага след като се излезе от двора на хижата, е необходимо да се завие надясно. Следва се черния път и от трите информационни табла поставени по маршрута се научават интересни факти за червените горски мравки. Освежено с лак е и таблото с информация за ползите от горите, разположено на поляната пред хижа Беласица.