Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

pochistvaneНа 16 ноември 2013 г., събота, Дирекцията на Природен парк  „Беласица“ към Изпълнителната агенция по горите проведе поредното почистване на парка. Бяха почистени маршрутите: град Петрич - хижа Беласица, село Коларово - местността Чуката и село Скрът - водопад Дъбицата.

Само учащи се включиха в организираното събитие. За пореден път най-много представители имаше от ОУ "Христо Смирненски" град Петрич. В мероприятието се включиха още и ученици от СОУ "Васил Левски" село Коларово, ПГИТ „проф. д-р Асен Златаров” град Петрич и ОУ "Пейо Яворов" село Скрът. Доброволците събраха 1 тон отпадъци предимно от хартиени, пластмасови и полиетиленови опаковки. Кътчетата за отдих станаха по-приветливи. Община Петрич съдейства за извозването на събраните отпадъци.
Проявата е в рамките на Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Беласица“. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007-2013 г.“