Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

P1010184Дирекцията на природен парк „Беласица“ към Изпълнителната агенция по горите продължава работата си по проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП "Беласица".

 Неговото изпълнение стартира през юли 2012 г. и до този момент са реализирани част от дейностите, свързани с проучване, подобряване на здравословното състояние и възобновителния потенциал на насажденията от кестен в планината Беласица. В рамките на проекта се проведоха две почиствания на територията на парка – пролетно и есенно. И в двете акции се включиха голям брой доброволци от училищата от подгорските села. Осъществени бяха екскурзии с ученици по тематични маршрути, съчетани с интерактивни образователни игри на открито. В края на м. ноември подрастващите от селата Коларово, Самуилово и Скрът участваха в междуучилищен форум, посветен на планината. Те представиха есета, разкази, компютърни рисунки, стихотворения, презентации и апликации от природни материали и обмениха информация за уникалността и богатството на природните ресурси в нея.
До края на 2015 г., когато проектът ще приключи, са планирани различни мероприятия. Предстои да бъдат укрепени туристически маршрути /изграждане на дървени стъпала, парапети, скари и други/. Ще бъдат оформени кътове за отдих с пейки, беседки и чешми. Ще бъдат отбелязани границите на парка. Таблата и маркировката ще бъде освежена. Ще се изработят нови табла, табели и входни портали.
Предвидено е  изграждането на интегрирана комуникационна система за наблюдение на парка. Чрез нея ще се проследява популацията на целевите видове животни и фитосанитарното състояние на горските екосистеми. Тя ще се прилага успешно за ранно и бързо откриване на горски пожари, както и за опазването на биологичното разнообразие.
Заложени са мероприятия за дооборудване на посетителския център, добавяне на нови образователни модули към интерактивната екологична експозиция за деца, обособяване на  помещение „Работилница за детски инициативи“ в сградата на Дирекцията, изработване на филм за природния парк и издаване на образователна книга „Пеперудите на ПП „Беласица“.
Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“.