Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

zasaita1На 10.09.2017 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите, сдружение „Млад планинар“ град Петрич и сдружение „Бъдеще за Марикостиново“ заедно разчистиха тематичният туристически маршрут „Животът на кестена“ над село Коларово.

Прочети още...

biloВъв връзка със спазването на Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите на 31.08.2017 г. по билото на планина Беласица беше извършена съвместна проверка от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите и Държавно горско стопанство гр. Петрич.

Прочети още...

zasaitaДирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите постави предупредителна табела на дървената платформа, която е разположена под местността „Бялата чешма“ над село Самуилово на територията на Природен парк „Беласица“. Прочети още...

halkataДирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция па горите постави пет аптечки на територията на парка. Те са изработени и предоставени от екипа на фирма Шнайдер Електрик България чрез Фондация „ЕкоОбщност“. Прочети още...

borovinkaЗапочва сезона за бране на боровинки в Природен парк „Беласица“. Във връзка с регламентираното събиране на диворастящите плодове от боровинка Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите уведомява обществеността, че позволеното количество за лични нужди от едно лице в рамките на един ден е до 4 /четири/ кг. Прочети още...