Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите отбеляза „Седмицата на гората – 2017 г.“, чрез организирането на различни инициативи. Работещите в парковата администрация обърнаха специално внимание на децата. Основно се акцентира върху игрите с природна насоченост.

Прочети още...

1Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите започна отбелязването на „Седмицата на гората – 2017 г.“, като се включи в националната инициатива „Лесовъд за един ден“, която се проведе съвместно с Държавно горско стопанство град Петрич и Държавно горско стопанство село Катунци на 1 април.

Прочети още...

P1010021Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ще се включи в отбелязването на „Седмица на гората - 2017 г.“, която ще бъде проведена под мотото „Гората е живот“.

Прочети още...

1Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите постави нови пейки на територията на парка. Те са разположени по един от най-посещаваните маршрути „Алея на здравето“ над град  Петрич. Тринадесетте нови пейки са монтирани по алеята от Младежкия дом до водохващането на града.

Прочети още...

1На 04.12.2016 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите проведе инициатива за почистване на защитената територия. В акцията взеха участие сдружение „Заедно можем повече“ и фирма Стримона ЕООД  град Петрич.

Прочети още...