You are currently viewing Акция по почистване в Природен парк „Беласица“

Акция по почистване в Природен парк „Беласица“

  • Reading time:0 mins read

На 27.02.2024 г. служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите почистиха района около местността „Каптажа“ над село Самуилово. По време на организираната акция бяха събрани отпадъци от пластмасови, хартиени и полиетиленови опаковки.

Дирекция на Природен парк „Беласица“ призовава гражданите, които посещават парковата територия, да не изхвърлят отпадъците си в планината. Организирано сметосъбиране има само в населените места.  Природният  парк обхваща голяма територия защитена природа, от която боклукът трудно може да бъде изнесен.

Нека заедно опазим Беласица чиста!