You are currently viewing Беседа за разнообразния животински свят на Беласица

Беседа за разнообразния животински свят на Беласица

  • Reading time:1 mins read

На 29.05.2024 г. учениците от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, село Първомай бяха запознати с неповторимото разнообразие на животинският свят на Беласица. Децата научиха, че най-едрото животно, което обитава Природен парк „Беласица“ е дивата свиня. Едрите мъжки достигат до около 250 кг. Сред дивите обитатели на планината са и вълкът и лисицата, белката и дивата котка. Разбраха, че язовецът строи своите подземни „градове“ сред кестеновите гори и тези подземни убежища имат много входове и изходи, което им помага да се измъкнат незабелязано, ако някой хищник се опита да ги преследва под земята. Язовците използват едни и същи убежища поколение след поколение. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите осигури малки награди за всички присъстващи. Мероприятието е част от кампанията на Изпълнителна агенция по горите „Горска класна стая“ и част от целогодишната работа с деца на горските структури.