You are currently viewing Бяла стърчиопашка (Motacilla alba)

Бяла стърчиопашка (Motacilla alba)

  • Reading time:1 mins read

Бяла стърчиопашка (Motacilla alba) – Обикновен гнездящ вид в различни местообитания, по правило до вода и често в селища, сгради покрай реки, езера и редки гори. Гнезди по каменни стени, под стрехи, различни кухини. Често по открити тревни площи, ливади и пътища, където по-лесно лови насекоми. Тази птица е много добър летец. Дължина и достига до 19 сантиментра. Фигурата и е издължена, с дълга черно-бяла опашка, която непрекъснато клати нагоре-надолу.