You are currently viewing Второто издание на Тера Мадре в Беласица

Второто издание на Тера Мадре в Беласица

  • Reading time:1 mins read

В периода от 26 до 28 август 2022 г. се проведе второто издание на Тера Мадре Беласица. Официални лица уважили събитието бяха: председателят на Съюза на лесовъдите в България – проф. Иван Палигоров и заместник директора на ЮЗДП Благоевград – инж. Севдалина Димитрова. В мероприятието участие взеха кметове от населените места в Подгорието, представители от природните паркове в България, БАН, къщи за гости, предприемачи в сферата на туристическите услуги и гости от Република Северна Македония. Идеята за провеждане на второто издание Тера Мадре Беласиица е представяне на местните кулинарни традиции и природата на планина Беласица. Целта на състоялата се конференция на тема „Местни общности и защитени територии“ беше да покаже, че защитените територии са една добра възможност за развитие на местните общности.
„Оживялата изложба“ представена от природозащитна организация Зелени Балкани, също впечатли посетителите. Изложбата популяризира опазването на редките видове птици в трансграничните райони на трите съседни Балкански държави – България, Гърция и Турция. Експозицията представя макети на редки птици в реален размер и оцветяване.
Тера Мадре Беласица се организира от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите с финансовата подкрепа на Югозападното държавно предприятие в партньорство със Слоу Фуд в България, Слоу Фуд Подгорие и благодарение на подкрепата, която местните хора от района на Природен парк „Беласица“ оказват.