You are currently viewing Възстановена информационна табела

Възстановена информационна табела

  • Reading time:1 mins read

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите възстанови информационна табела, която е разположена по туристическият маршрут от село Ключ до Ключките водопади. Табелата представя информация за величествена осмунда, царска парпрат (osmunda regalis L.). Видът е критично застрашен и е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Парковата администрация призовава посетителите, да опазват изградените паркови архитектурни елементи в защитената територия.