You are currently viewing Възстановено дървено табло в ПП „Беласица“

Възстановено дървено табло в ПП „Беласица“

  • Reading time:0 mins read

На 04.07.2022 г., служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите възстановиха дървено табло разположено над кв. Виздол на град Петрич. Таблото съдържа информация, която е във връзка с опазването на защитената територия от замърсяване.