You are currently viewing Възстановено табло по туристическия маршрут до Яворнишки водопад

Възстановено табло по туристическия маршрут до Яворнишки водопад

  • Reading time:0 mins read

На 15.02.2023 г. служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ремонтираха информационно табло, разположено по туристически маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица”. Началото на пътеката е от центъра на село Яворница, където е поставено първото табло с карта за маршрута. Продължителността му е 1.20 часа (без почивките), а дължината в двете посоки – 2,8 км. Следва се синя туристическа маркировка, която води до Яворнишки водопад. По време на приятната разходка ще се научите да разпознавате някои дневни пеперуди и цветни растения. Богатството на пеперуди и растения в Беласица е удивително. Тук може да наблюдавате над 80% от видовете дневни пеперуди и 40% от растенията, които се срещат в нашата страна. По пътя ще ви помогнат четири информационни табла. Темите на таблата са: жизненият цикъл при пеперудите, пеперудите и цветята на открито, в храсталаците и в гората. Приятни мигове в планината и нека заедно опазим изграденото!