You are currently viewing Възстановяване на повредена паркова инфраструктура

Възстановяване на повредена паркова инфраструктура

  • Reading time:0 mins read

На 12.01.2023 г. служителите от Дирекция на Природен парк „Беласица“ поставиха отново таблото с информация за туристическите маршрути на територията на парка, което е разположено в района на чешмата при село Беласица. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите призовава гражданите, да пазят поставените от парковата администрация инфраструктурни елементи. Информационните табла и табели, допринасят за повишаване на природозащитната култура и ангажираността на посетителите.