You are currently viewing В света на кестеновите гори с ученици

В света на кестеновите гори с ученици

  • Reading time:1 mins read

Днес, 28.05.2024 г., на посещение в информационния център в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите бяха възпитаниците на СУ „Васил Левски“, село Коларово. Заедно с тях надникнахме в чудния свят на кестеновите гори. Кестеновите гори в Беласица са изключително интересни. Те са дом на редки и защитени, растителни и живитински видове. В заниманията с децата специално внимание отделихме на пеперудите, защото Беласица е едно от най-важните места за дневните пеперуди в България. Тук, се срещат повече от 130 различни вида от тях. Това е повече от 65% от всички пеперуди у нас!