Видео галерия

Пускане на видеото

Полубеловрата мухоловка

(Ficedula semitorquata) (още)

Пускане на видеото

Полубеловрата мухоловка

(Ficedula semitorquata)

Пускане на видеото

Горска зидарка

(Sitta europaea)