You are currently viewing Гости в посетителският център на Дирекция на Природен парк „Беласица“

Гости в посетителският център на Дирекция на Природен парк „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

Днес, 06.11.2023 г., на гости в посетителския център на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите, бяха децата от сдружение „Млад планинар“ с ръководител г-жа Гергана Сандъкчиева. Възпитаниците на клуба научиха интересни факти за обитателите на кестеновите гори. Експерт от парковата администрация забавлява подрастващите, чрез игри с природна насоченост. Всички получиха малки награди за своите знания и усърдие, по време на занимателните дейности.