You are currently viewing Деца в информационния център

Деца в информационния център

  • Reading time:1 mins read

Децата от езиков център Уондърленд, град София гостуваха в посетителския център на Природен парк „Беласица“. Днес, 01.07.2022 г. по забавен начин подрастващите научиха начините за оцеляване на животните в природата. Защо язовеца например копае подземни убежища, за какво ги използва и от кого се крие? Как прилепа умее отлично да се ориентира в тъмното с помощта на ултразвук. Той излъчва ултразвук, който се разпространява в околната среда и след като се отрази в околните обекти се връща при него. Така прилепът определя съвсем точно къде се намира, какви са обектите около него и как са разположени в пространството. Тези и още много други факти, експертите от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите, разказаха на своите гости. Гостуването беше осъществено благодарение на ръководителите г-жа Митева и г-жа Казанаклиева.