You are currently viewing Добри гости коледари в Дирекция на Природен парк „Беласица“

Добри гости коледари в Дирекция на Природен парк „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

Днес, 22.12.2022 г. в Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ни дойдоха добри гости коледари от ДГ Слънце, филиал село Коларово с ръководители г-жа Костова и г-жа Стоева. Децата отправиха към парковите служители пожелания за здраве, плодородие и благоденствие. Нека Новата 2023 година бъде здрава и благодатна, за всички ни!