You are currently viewing Доброволци в Природен парк „Беласица“

Доброволци в Природен парк „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

На 09.06. 2023 г. служителите на фирма Сплейс БГ ЕООД, организирани от Екотур Консултинг ЕООД, Дирекция на Природен парк „Беласица“ и хижа Беласица, сближиха своите колективи и всеки един от екипите, даде най-доброто от себе си в доброволческия ден, организиран на хижа Беласица. Денят започна с представяне на кратка информация за защитената територия от служител на парковата администрация. Продължи с освежаване на туристическата маркировка на маршрута от град Петрич до хижа Конгур, поставяне на стрелки за посока до Лешнишки водопад и лакиране на дървените архитектурни елементи, които са разположени на поляната пред хижа Беласица, за нуждите на отдиха и туризма. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите изказва благодарности за доброволческия труд на служителите от фирмите, взели участие в инициативата.