You are currently viewing Занимания с природна насоченост в ПП „Беласица“

Занимания с природна насоченост в ПП „Беласица“

  • Reading time:0 mins read

На 27.05.2024 г. заниманията в посетителския информационен център в сградата на Дирекция на Природен парк“Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите продължиха с учениците от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, село Първомай. Подрастващите разбраха, че някои диви животни имат специфични приспособления, които им помагат да оцелеят сред суровите условия в дивата природа. Приспособления, които животните притежават за да преживяват при неблагоприятните метеорологични условия, за да намират храната си и да се придвижват безшумно, са само една малка част от чудния свят на адаптациите в животинското царство на планина Беласица.