You are currently viewing Занимателни беседи за деца в Природен парк „Беласица“

Занимателни беседи за деца в Природен парк „Беласица“

  • Reading time:0 mins read

На 22.05.2024 г. участие в занимателните беседи с природозащитна тематика взеха учениците от СУ „Васил Левски“, град София. Децата с интерес разгледаха модулите с образователни игри, които са разположени в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите. С помощта на своите ръководители изработиха и маски на вълк, лисица, язовец и др. Всички получиха малки награди.