You are currently viewing За горските обитатели в ПП „Беласица“

За горските обитатели в ПП „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

На 30.05.2024 г. учениците от петите класове при Иновативно III ОУ ”Гоце Делчев” – Петрич, заедно със своите класни ръководители г-н Пиргов и г-жа Йочева посетиха Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите. Те се запознаха с богатото разнообразие от различните видове животни, които се срещат в планина Беласица. Подрастващите участваха в занимателни игри с учебна цел и изработиха невероятни ЗД макети на горски обитатели.