You are currently viewing Игри с природна насоченост в центъра на ПП „Беласица“

Игри с природна насоченост в центъра на ПП „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

Когато ни хареса някъде, където вече сме били, се връщаме отново. Поредното посещение на възпитаниците от езиков център Уондърленд, град София в информационния център на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите. Чрез игри и забавления, децата се научиха да разпознават стъпките на някои видове животни. Със специалните очила усетиха как виждат насекомите. Нелек се оказа и живота на червените горски мравки, които са най-високо организираните мравки у нас. Благодарим на г-жа Митева и г-жа Казанаклиева за милия жест.