You are currently viewing Инициативи за отбелязване на „Седмица на гората 2022 г.“

Инициативи за отбелязване на „Седмица на гората 2022 г.“

  • Reading time:1 mins read

Програмата на Дирекция на Природен парк „Беласица“ във връзка с провеждането на „Седмица на гората 4 – 10 април 2022 г.“ включва, почистване на „Алея на здравето“ над град Петрич, съвместно с ТП-ДГС Петрич, залесяване в двора на административната сграда на парка, маркиране на туристическия маршрут от село Коларово до Коларовските водопади с участието на доброволци, представяне на изложба в Посетителския център на дирекцията на парка, образователни дейности с деца.