You are currently viewing КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „КЕСТЕНОВИТЕ ГОРИ И ТЕХНИТЕ ОБИТАТЕЛИ“

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „КЕСТЕНОВИТЕ ГОРИ И ТЕХНИТЕ ОБИТАТЕЛИ“

 • Reading time:1 mins read

Във връзка с честване „Седмица на гората – 2024 г.“

 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЕЛАСИЦА“ КЪМ ИАГ

И ФОНДАЦИЯ „ПРОЕКТ БРАНИЩЕ“

 

 

Ви канят да се включите в национален конкурс за рисунка на тема

„Кестеновите гори и техните обитатели“

 

Описание на конкурса

 

Що е то кестенова гора? Кои са най-характерните нейни обитатели? Къде в България се намират най-обширните кестенови гори? Дирекция на Природен Парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите и Фондация „Проект Бранище“ ви канят да потърсите отговор на тези въпроси и да ни ги представите чрез вашето творчество.

 

Очакваме рисунките до 29.03.2024 г. на адрес: 2880  село Коларово, община Петрич, област Благоевград, ул. „Беласица“ № 14

Дирекция на Природен парк „Беласица“

Лице за контакт: Маргарита Георгиева

 

 

Горите са белите дробове на нашата планета. Съхранението и опазването им е наш дълг, а ползите и удоволствията, които те ни носят са неизмерими.  По случай „Седмица на гората – 2024 г.“, Дирекция на Природен парк „Беласица“ към ИАГ и Фондация „Проект Бранище“ канят деца и младежи от 3 до 18 г. годишна възраст да се включат със своя рисунка на тема „Кестеновите гори и техните обитатели“.

 

Цели на конкурса

 

 1. да се стимулира творческото мислене на децата
 2. да се провокира изследователска дейност в участниците
 3. да се укрепи връзката на участниците с природата и в частност гората
 4. да се придобият нови знания

 

Условия

Изисквания към конкурсните творби:

 1. Творбите да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали.
 2. Да отразяват темата „Кестеновите гори и техните обитатели“
 3. Информация на гърба на творбата:
 • заглавие
 • трите имена на автора и възраст
 • адрес и учебно заведение или школа
 • телефон и имейл за връзка
 • Приемат се до 2 /две/ творби от участник

Срок за представяне на творбите: 29 март 2024 г.

Творби, които не отговарят на условията не се допускат до журиране.

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани  в дейността на дирекцията. Конкурсните творби остават във фонда на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към ИАГ. Творбите ще бъдат експонирани в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“, село Коларово, община Петрич.

Ще бъдат излъчени І-во, ІІ-ро, и ІІІ-то място за трите възрастови категории 3 – 6 г., 7 -12 г., 13 – 18 г.

 

Всички участници ще получат грамоти.

 

Резултатите от класирането ще бъдат обявени във фейсбук страниците на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към ИАГ и на Фондация „Проект Бранище“.

 

В срок от 3 дни след обявяването ще бъдете информирани за резултатите по имейл и ще получите съответните грамоти.

 

За информация:

0887 06 16 16, 0877345933

е-mail: dppbelasitsa@abv.bg