You are currently viewing Малки природолюбители в ПП „Беласица“

Малки природолюбители в ПП „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

Днес, 31.01.2023 г. в посетителския център на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите, ни гостуваха учениците от първи „в“ клас при СУ „Никола Й. Вапцаров“ град Петрич. Подрастващите научиха интересни неща за някои видове животни, които се срещат в защитената територия. Направихме си маски на лисица, вълк, дива свиня и язовец. С малките прородолюбители си обещахме, да не замърсяваме природата и да я опазваме. Посещението се осъществи благодарение на г-жа Зорка Манастарлиева и г-жа Донка Колева.