You are currently viewing Малък пъстър кълвач (Dendrocopus leucotos)

Малък пъстър кълвач (Dendrocopus leucotos)

  • Reading time:1 mins read

Малък пъстър кълвач (Dendrocopus leucotos) – Най – дребният кълвач, достига размери около 24-29 см. С късо обло тяло, заоблена глава и къса остра човка. За разлика от женските, които имат червено петно на темето, мъжките са без никакво червено по оперението и с малко неясно кафяво-бяло петно на темето, с черни краища. Природен парк „Беласица“, е едно от любимите места за кълвачите у нас.