You are currently viewing Международен ден на биологичното разнообразие

Международен ден на биологичното разнообразие

  • Reading time:1 mins read

Във връзка с отбелязването на международният ден на биологичното разнообразие беше организирана съвместна инициатива между Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите, Община Петрич, Исторически музей Петрич и Социално предприятие „Петрички следи“.

Участници в събитието бяха възпитаниците на III ОУ „Гоце Делчев“ и СУ „Никола Й. Вапцаров“, град Петрич. Чрез викторина проведена в „Музейната работилница“, учениците научиха интересни факти за биологичното разнообразие в Природен парк „Беласица“. Собственоръчно изрисуваха текстилни торби за многократна употреба, които предварително бяха ушити от Социалното предприятие „Петрички следи“. Призивът към всички участници в мероприятието е за намаляване на употребата на найлонови торбички, нека този призив е отправен към всеки един от нас. Международният ден на биологичното разнообразие е обявен от ООН през 1992 г., когато се приема Конвенцията за биологичното разнообразие.