You are currently viewing Млади природозащитници на гости в информационния център

Млади природозащитници на гости в информационния център

  • Reading time:1 mins read

Учениците от клуб ,,Млад еколог“ и клуб ,,Млад природозащитник“ при Иновативно III ОУ,,Гоце Делчев“ с ръководители г-жа Гергана Йочева, г-жа София Стоева, г-н Николай Пиргов и г-н Тодор Лучков, посетиха Дирекция на природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите.

Учениците бяха запознати с богатото разнообразие от различните видове животни, срещащи се в природния парк. Младите природозащитници участваха в чудесни занимателни игри с учебна цел и изработиха невероятни макети на обитаващите Природен парк “ Беласица“ красиви птици „Син синигер“ и „Горска зидарка“. След успешното приключване на поставените задачи, всеки от участниците получи за награда специален пъзел, изобразяващ още един от многобройните обитатели на Природния парк, а именно красивата „Полубеловрата мухоловка“.