Село Коларово

Коларово е село в Петричка община, разположено на 14 км. от административния център. До 1966 г. името на селото е било Коларево.. Има автобусни връзки с гр. Петрич и околните Подгорски села на всеки час. Селото е разположено в Подгорието на надморска височина 400 м. През землището му тече Коларовска река, а северно край него – р.Струмешница. В селото има около 750 – 800 къщи, а жителите му са около 2 400. Коларово е 100 % електрифицирано и е едно от малкото села в страната, което е 100 % канализирано. На територията му има пълно покритие на мобилните оператори.
В землището на с. Коларово се отглеждат тютюн, зеленчуци, трайни насаждения (лозя, ябълки, череши, праскови/. Отглеждат се и домашни животни.
В с. Коларово има средно общообразователно училище „Васил Левски” и детска градина. Културната дейност се развива от читалище „Яне Сандански”, основано през 1939 г. Към него има женска певческа група, мъжка певческа група „Комитска песен” и детски танцов състав.
В местността Мишовица (Мусовица), на около 4 км. северно от с. Коларово, са открити останки от праисторическо селище. Останки от антични селища има северно от селото, в местността Топилище и Бръцко поле; на юг от селището и Бръцко поле има плосък некропол (гробовете са оградени с керемиди и тухли). В местностите Дебелище и Лазарец са съществували селища и поселение от античната епоха и османския период (личат основите на каменни зидове, споени с хоросан; открит е капител от колона). Малко поселение от същия период е имало и в намиращата се наблизо местност Ангелица. На възвишението Чуката (южно край селото) има останки от постройки от античността, средновековието (крепост) и османския период – една от постройките е с правоъгълен план и запазени зидове на височина до 1 м. Намерени са късноантични и средновековни монети. Коларово се споменава в османските регистри от XV в. Поминък на населението през XIX в. е земеделието (царевица, ориз, пшеница, тютюн, сусам, мак, памук, коноп). Част от селскостопанските продукти се продават на пазарите в градовете Сяр, Драма и Солун. Селото е освободено през 1912 г. по време на Балканската война, тогава турското население се изселва. След Междусъюзническата война 1913 г. в Коларово се заселват българи бежанци от селата Липош, Горни и Долни Порой, Кукушко. Поминък на населението след войните остават земеделието и животновъдството.
Храмовият празник е на Димитровден (26 октомври), тогава е и съборът на селото. На втория ден от Великден местните хора се събират в м. Чуката.
Телефонен код на с. Коларово: 07423
Пощенски код на с. Коларово: 2880