Село Самуилово

Самуилово (известно в миналото като село Димидово) се намира в подножието на планината Беласица на 13 км. югозападно от гр. Петрич. Заедно с още седем села, разположени на 1-2 км. едно от друго, образуват наниз от красиви села, наречени Подгорие. Селото е разположено на надморска височина около 300 м. Климатът е преходносредиземноморски. Северно край землището на селото тече р. Струмешница.
Самуилово е изградено върху полуравен терен, добре подредено с чисти прави улици и изградена канализация. В основното училище „Антон Попов“ учат 100 деца. В селото има детска градина, ясла, поща, медицинска служба, школа по борба, футболен отбор и др. Възстановено е състезанието по мотокрос.
Самуилово е родното село на световния шампион по борба Серафим Бързаков.
Читалището в с. Самуилово е основано на 05.06.1926 г. То се е помещавало в една стара сграда в близост до турската джамия /днешната черква/, която е изпълнявала и ролята на училище до 1938 г. Тогава е носило името ,,Развитие”. От 1944 г. носи името ,,Антон Попов”. Първите наченки на театрална дейност се забелязват през 1947 г., когато е сформирана самодейната театрална група, а първата постановка на сцена от тях е ,,Доктор по неволя”. През есента на 1954 г. е основана женската певческа група, която съществува и до днес. През 1995 г. се сформира мъжка певческа група. Като новост в дейността на читалището е сформирането на смесен хор за обработен и автентичен фолклор, детска група за народни танци и група за модерни танци. Всички групи и танцови състави активно се включват в провеждането и организирането на прояви в културния живот на селото, гостуват и в други населени места. В селото се спазват всички народни традиции и се пресъздават обичаи като ,,Бабин ден “, „Дрельо”, „Жътва”, „Седянка” и много други. Всички групи вземат участие в празниците на селото – Деня на самодееца и 8-ми март. 1 април – деня на лъжата се прави в с.Скрът, „Южен гердан“ в с. Първомай, празника на селото ,,Успение Богородично” на 15 август, патронният празник на читалището ,,Антон Попов” – на 20 октомври и посрещане на Нова Година. Целта на читалището е да създава, опазва и разпространява духовни ценности, да развива творческите способности и да задоволява културните потребности и интереси на населението. Да разкрива условия за общуване между хората, да подпомага и организира мероприятия в селищата и общината, свързани с обогатяване на културния живот и осмисляне на свободното време на хората. Да допринася за повишаване на интереса за знания, наука и култура, да създава условия за развитие и изява на творческите способности на младото поколение. Да поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции.
В близост до селото има парк с площ около 10 дка., в който се намират около 100 вековни чинарови дървета и „Бялата чешма”, построена през 1915-1916 г. от бойци на 6-та пехотна бдинска дивизия.
Останки от антични селища са открити в местностите Ливадите, Градище и Гохчето. Останки от антични махали има в местностите Сариица, Тухларски кооперарник и Каменски резерват. В центъра на селото е разкопан гроб, ограден с керамични плочи от античната епоха. В местността Герковец е съществувало селище през античността.
Според предание с. Димидово е съществувало преди османското нашествие в България. След Балканската война 1912-1913 г. в напуснатото от турците село се заселват жители на някои села от планината Огражден и българи бежанци от селата Липош, Горни и Долни Порой – Демирхисарско и гр. Кукуш.
Самуилово съществува от дълбока древност, за което свидетелстват многото останки в местностите Герковец, Кюнлуко, Магилица. През 2008 г. в близост до училището беше открита средновековна керамична пещ.
Телефонен код на с. Самуилово: 07423
Пощенски код на с. Самуилово: 2876