Село Яворница

Село в Петричка община, на 18 км. западно от гр.Петрич. Разположено е в северното подножие на планината Беласица, на надморска височина около 500 м. Климатът е преходносредиземноморски. През селото тече Яворнишка река. Река Струмешница огражда от север землището на селото. Населението отглежда тютюн, домати, пипер, краставици, зеле.
Жилищният фонд в по-голямата си част е обновен, запазените стари жилищни сгради са строени под влияние на родопската къща и огражденско-малешевската къща. Особеност са чардаклиите хамбари със скелетно-паянтова конструкция в някои от дворовете. Шест къщи в селото са паметници на културата. Селото е електрифицирано, водоснабдено и 90 % канализирано. Основното училище „Дядо Ильо войвода” е открито през 1914 г. като начално.
Читалище „Антон Попов” с. Яворница е основано през 1965 г.. В читалището има женска група за автентичен фолклор, женска група за обработен фолклор, детска вокална група, детска група за народни танци, женска група за народни танци, ромска танцова група. Чрез своите самодейци читалището участва в международни, окръжни и общински фестивали и събори. Печелило е златни и сребърни медали от „Пирин пее”, „Копривщица”, „Южен гердан”. Има изяви и зад граница в Румъния, Гърция, Македония.
В местността Гръка чука (северно от Яворница) има тракийски могилен некропол (8 могили) от късния период на желязната епоха и античността. Останки от антични селища са открити и в др. местности в околността. В землището и в самото село са намерени плоча с релефно изображение на трите нимфи (от античността) и обработен камък, върху който личат врязани знаци или части от букви (от осм. период).
Под името Яворниче селото е споменато в османските регистри от 1570 г. и от 1664 г..
Основен поминък на населението през XIX в. са земеделието (пшеница, царевица, ориз, памук, сусам, мак, лозя, овощия) и бубарството, по-слабо е развито животновъдството.
В селото живеят хора от три етноса, запазили добрите отношения по между си – българи, турци, роми. Към момента в село Яворница има 300 къщи, а жителите са 1 060. Средната възраст на местното население е 45 г.
Храмовият празник е на 11 май, когато се прави курбан в черквата. На 24 май е събора на селото. Чества се и Св.Петка – първа седмица след Великден. На 28 май е празникът на училището „Дядо Ильо войвода“.
Телефонен код на с. Яворница: 074202
Пощенски код на с. Яворница: 2896