You are currently viewing На гости в Природен парк „Беласица“

На гости в Природен парк „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

Днес, 22.03.2024 г. на гости в Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите бяха учениците от втори „в“ и втори „г“ клас при СУ „Никола Й. Вапцаров“, град Петрич с ръководители г-жа Манастарлиева, г-жа Стойчева и г-жа Пандова. Децата по забавен начин научиха за видовото разнообразие от пеперуди в планина Беласица. Разпознаха макети на бозайници, които се срещат в защитената територия и придобиха нови знания за тях. С голямо желание са нарисували и рисунки с които ще се включат в националният конкурс за рисунка на тема „Кестеновите гори и техните обитатели“.