You are currently viewing Нов входен портал в Природен парк „Беласица“

Нов входен портал в Природен парк „Беласица“

  • Reading time:0 mins read

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите посреща посетителите на защитената територия с нов входен портал. Той е разположен в село Беласица по протежение на границата на природния парк. Основното предназначение на входните портали е за обозначаване началото на парковата територия и целят указване на навлизането в нея. Те са изключително важно средство и за да приветстват посетителите с добре дошли.