You are currently viewing Нов входен портал

Нов входен портал

  • Reading time:0 mins read

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите постави нов входен портал. Той е разположен в началото на туристическия маршрут от град Петрич до хижа Беласица. Парковата администрация призовава посетителите да опазват изградените архитектурни елементи, за нуждите на отдиха и туризма. Дирекция на Природен парк „Беласица“ изказва благодарности на Югозападното държавно предприятие за оказаната финансова подкрепа.