You are currently viewing Нов туристически образователен център в планина Беласица

Нов туристически образователен център в планина Беласица

  • Reading time:1 mins read

На 13.06.2023 г. Туристическо дружество „Калабак“, град Петрич откри нов туристически образователен център. Той се намира в сградата на старата хижа Беласица. Днес с експерт от Дирекция на Природен парк “ Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите бяха организирани първите занимания с природна насоченост. Участие в мероприятието взеха Клуб „Млад планинар“, град Петрич, Ваканционно зелено училище “ Делфин“ и III ОУ „Гоце Делчев“, град Петрич.