You are currently viewing Обезопасянаве на туристически маршрут в Природен парк „Беласица“

Обезопасянаве на туристически маршрут в Природен парк „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

Благодарение на съвместната инициатива между Дирекция на Природен парк „Беласица“ и Комплекс „Династия“, село Ключ, са поставени нови въжета за обезопасяване по туристическия маршрут от село Ключ до Ключките водопади: Чергата, Метлата и Вретеното. Маршрута започва от спирката на село Ключ, като се следва зелена туристическа маркировка. Пътеката се изминава за 40 минути, в едната посока. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите предупреждава, че маршрута е с висока степен на трудност.