You are currently viewing Облагородяване на пешеходната алея на село Коларово

Облагородяване на пешеходната алея на село Коларово

  • Reading time:1 mins read

На 23 и 24 март 2024 г. десетки доброволци – млади, по-възрастни и деца, се включиха в облагородяването на пешеходната алея на село Коларово. Инициативата събра хората, които милеят за родното и искат около тях да е чисто и красиво. Всички присъстващи с голямо желание са включиха в засаждането на храстите и дърветата и алеята на селото само за два дни, придоби нова визия.

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите изказва благодарност на всеки отделил от времето си, за да вземе участие в тази добра инициатива. Специални благодарности на Разсадник Нановски за осигурените дървета и храсти. Благодарим Ви! Без Вашата голяма подкрепа, нямаше да получим този резултат.

Партньори на събитието: Фондация „Бранище“, Разсадник Нановски, Община Петрич, Кметство Коларово, Дирекция на Природен парк „Беласица“ към ИАГ, Сдружение Български ЩИТ, Клуб на пенсионера село Коларово.