You are currently viewing Облагородяване на пешеходната алея на село Коларово

Облагородяване на пешеходната алея на село Коларово

  • Reading time:0 mins read

На 21.03.2024 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ще вземе участие в инициатива за облагородяване на пешеходната алея на село Коларово, община Петрич. Съвместно с фондация „Проект Бранище“ и кметство село Коларово ще бъдат засадени 30 броя чинари и над 1600 броя храсти, които са осигурени от Разсадник Нановски за кампанията „Да вдъхнем нов живот“. Начален час на събитието 10:00. Сборният пункт е при чешмата на пешеходната алея на с. Коларово.